O Akademii – idea

Akademia Ciesielska to nasza autorska inicjatywa podjęta pod patronatem Polskiej Federacji Blacharzy Dekarzy i Cieśli mająca na celu podnoszenie umiejętności dekarz oraz kształcenie i przysposobienie do pracy w zawodzie młodych ludzi.

Powodem zorganizowania Akademii była między innymi stale zaniżania jakość usług, świadczonych przez cieśli i dekarzy, dla których jedynym argumentem przemawiającym do Klienta jest niska cena. Podczas szkoleń będziemy się starać uświadomić im, że za starannie wykonany dach, z dobrej jakości materiałów oraz z dużą dbałością o jego estetykę, Inwestor jest gotów zapłacić wyższą, niż rynkowa stawkę.

Drugim celem powstającej Akademii jest wyszkolenie kadry, która mogła by pracować w firmach dekarskich i ciesielskich zrzeszonych w PFBDiC . Niestety obie te profesje znajdują się w grupie zawodów  ginących. Sami, jako firma ciesielsko-dekarska, natrafiamy na problem ze znalezieniem odpowiedniego człowieka do pracy. Nie ma obecnie w Polsce szkoły traktującej kompleksowo nauczanie tego zawodu.